Lichoběžníky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:506.37 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě pracovního listu vede žáky k zopakování teoretických poznatků a pojmů celku lichoběžník. Žáci doplňují pojmy a základní vlastnosti lichoběžníků a systematizují své znalosti porovnáváním různých typů lichoběžníků. 

Vyplněný PL lze použít např. pro nalepení do sešitu jako zápis učiva. Je založen na teoretických poznatcích, obsahuje jediný početní příklad. Součástí materiálu není kontrolní autorské řešení.