Kvadratické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.25 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentace je určena pro jednu z úvodních hodiny do výuky kvadratických rovnic. Cílem je, aby si žáci zopakovali (či se naučili) určení koeficientů kvadratické rovnice, výpočet diskriminantu a také určení kořenů kvadratické rovnice.

Po snímcích se zavedením kvadratické rovnice, pojmenování jednotlivých členů kvadratické rovnice a zavedení pojmu diskriminant je na jednom příkladu předvedeno řešení jednoduché kvadratické rovnice.

V materiálu se nevyskytují chyby odborného matematického charakteru, z pohledu grafického by mohl být jednotná úprava textu a matematických zápisů.

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné použít „tak jak je“ v úvodní hodině opakování učiva o kvadratických rovnicích.