Kvadratické rovnice řešené rozkladem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:113.15 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál se skládá ze zadání osmi úloh na rozklad kvadratické rovnice do součinnového tvaru a zjednodušené řešení těchto úloh.

Úlohy jsou běžného typu a nevybočují z průměru.

Negativem je chybné řešení nebo chybné zadání u úlohy č. 7). Řešení by odpovídalo zadání, ve kterém člen c by byl roven hodnotě - 0,36 a ne číslu - 0,26.