Kvadratické nerovnice - příklady

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:596.59 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál popisuje řešení kvadratických nerovnic.

V úvodu jsou popsány všechny tři případy, které mohou nastat při řešení kvadratické nerovnice.

Následují autorská řešení dvou příkladů.

Materiál je vhodný jak pro samostudium, tak pro podporu při výkladu.