Kvadratické nerovnice - příklady (1)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:783 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

V materiálů jsou ukázkově vyřešeny čtyři úlohy na kvadratické nerovnice.

Řešení je správné, ale mohly by být popsány i některé další způsoby řešení (např. grafické).

Domnívám se, že používat zobrazení zlomků ve tvaru 4/3 je již překonané a mělo by být nahrazeno zlomkem s vodorovnou zlomkovou čarou.