Kvadratická rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:201.73 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál dle autorky „podporuje výuku kvadratických rovnic“.

Po úvodní definici kvadratické rovnice a vysvětlení diskriminantu je zařazen ukázkově vyřešený příklad včetně znázornění grafu. Dalších osm zadání, označených jako příklad, již však ukázkově vyřešeny nejsou.

Další část materiálu je věnovaná využití Viètových vzorců. Po jednom ukázkově vyřešeném příkladu jsou zařazeny čtyři úlohy nejen bez autorského řešení, ale také bez výsledků.

Materiál je vypracován bez matematických chyb jen s několika prohřešky typografického charakteru. Vzhledem k absenci řešení úloh není z didaktického hlediska přínos příliš velký, ale i přes tento nedostatek je možné materiál využít při výuce daného tématu na SOŠ či SOU.