Kvadratická rovnice s parametrem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:227.84 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál dle autorky zaměřen na „podporu řešení příkladů týkajících se kvadratických rovnic s parametrem“.

Po úvodním vysvětlení kvadratické rovnice s parametrem je zařazen první poměrně podrobně ukázkově vyřešený příklad. Drobným nedostatkem je „nedovykrácení“ kořenů rovnice v řešení i v závěrečné tabulce.

Ve druhé části materiálu je zařazen další ukázkově vyřešený příklad ze sbírky úloh od M. Hudcové a L. Kubičíkové.

V poslední části na procvičení jsou zařazeny další čtyři úlohy z výše uvedené sbírky, ale tentokráte již bez řešení i bez výsledků.

Materiál je vypracován bez matematických chyb jen s několika prohřešky typografického charakteru a lze jej využít při výuce daného tématu na SOŠ či SOU.