Kvadratická nerovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:214.53 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál dle autorky „podporuje výuku kvadratických nerovnic“.

Po úvodní definici kvadratických nerovnic je zařazen popis početního a grafického způsobu řešení kvadratických nerovnic. Následují dva příklady, z nichž však jen jeden je ukázkově vyřešen. Autorka zařadila řešení pomocí Viètových vzorců s úsudkem a také pomocí tabulky. Ačkoliv autorka píše i o grafickém řešení, tak toto řešení vychází z předchozího početního, tudíž není úplně jasně vysvětleno.

Na závěr materiálu je zařazeno pět příkladů, resp. jen úloh nedoplněných ani autorským řešením a ani výsledky.

Materiál je vypracován bez matematických chyb jen s několika prohřešky typografického charakteru. Vzhledem k absenci řešení úloh není z didaktického hlediska přínos příliš velký, ale i přes tento nedostatek je možné materiál využít při výuce daného tématu na SOŠ či SOU.