Kvadratická funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:272.1 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen jako výuková opora pro sluchově postižené žáky. Materiál je zaměřen na sestrojení grafu kvadratické funkce a transformace grafu. Materiál je nevhodně strukturován, příklady ilustrující jednotlivé části výkladu nejsou od předchozího textu vizuálně odděleny, což vede k nesprávnému propojování teorie s příkladem. 

V materiálu se vykytuje několik nesrovnalostí:

- V příkladu 1 v tabulce  je nesprávně uvedena x-ová hodnota 0,25, správně má být 0,5.

- Zadání příkladu 4 neodpovídá grafu a následujícímu výkladu, což může vést k nesprávnému zafixování učiva. 

Před případným použitím je zapotřebí odstranit uvedené nedostatky.