Kvadratická funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:591.71 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen na podporu výuky tematického celku kvadratická funkce a její graf.

Na úvodních dvou snímcích autor zavedl pojem kvadratická funkce, ukázkově předvedl postup při převodu obecné rovnice na rovnici vrcholovou a vypsal obecné zápisy pro souřadnice vrcholu kvadratické funkce a obor hodnot.

Druhá část je věnovaná čtyřem úlohám na určení vrcholových rovnic, souřadnic vrcholů, oborů hodnot a sestrojování grafů. Pozitivem je poměrně podrobné autorské řešení.

Materiál je možné použít pro výuku výše uvedeného tematického celku na SŠ.