Kvadratická funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:252.42 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál dle autorky „podporuje výuku kvadratických funkcí“.

Po úvodní definici kvadratické funkce hned následuje příklad na určení, zda daný bod leží na grafu dané funkce. Následuje příklad na určení předpisu kvadratické funkce při znalosti tří bodů, které na dané funkci leží.

V další části materiálu se autorka zaměřila na grafy kvadratické funkce. Součástí materiálu jsou také čtyři úlohy, přičemž jedna je ukázkově vyřešena a u zbývajících tří jsou uvedené výsledné grafy.

Materiál je vypracován bez matematických chyb jen s několika prohřešky typografického charakteru. Z didaktického hlediska by možná bylo lepší prohodit některé části materiálu.

Materiál je možné využít při výuce daného tématu na SOŠ či SOU.