Kužel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:221.98 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě prezentace byl vytvořen jako výuková podpora při probírání celku kužel. V materiálu je nejprve pojem kužel vztáhnut k reálným příkladům těles tvaru kužele v architektuře i vybavení domácnosti, což vhodně zvyšuje názornost materiálu a schopnost žáků těleso si představit. Dále jsou zavedeny základní pojmy (rotační kužel a jeho vznik, podstava kužele, výška kužele). Slajd č. 5 obsahuje chybně uveden pojem boční hrana, která u kužele neexistuje (nahradit pojmem strana). Materiál se dále zaměřuje na zavedení vzorce pro objem a povrch kužele, odvození vzorce pro povrch pláště je opět zdařile podpořeno graficky, nahrazením součtu kruhových výsečí obdélníkem.  Před užitím pojmu plášť by bylo metodicky vhodné tento pojem zavést (nejlépe již u slajdu 5, který se popisu kužele věnuje).  Materiál dále obsahuje řešené příklady na užití vzorců při výpočtech objemů a povrchů a také zadání několika příkladů k procvičení. Součástí uvedených příkladů k procvičení je kontrolní řešení.

Při užití materiálu by bylo žádoucí propojit teoretické znalosti výpočtu povrchu a objemu s praktickou potřebou řešení reálného problému vhodně volenou slovní úlohou využívající objekty ze žákovského prostředí (čepice tvaru kužele, hradní věž, trychtýř apod.).