Krychle

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:102.91 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen procvičení výpočtů objemu a povrchu krychle. Obsahuje náčrtek krychle s některými popisky (hrana,tělesová úhlopříčka), vzorce pro výpočet povrchu a objemu krychle s danou délkou hrany a 8 typově shodných úloh k procvičení výpočtů povrchu a objemu krychle.

Obsahově velmi chudý materiál, jeho součástí není správné řešení úloh, nelze jej tedy použít ani pro samostatné procvičování s možností vlastní kontroly.