Kružnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:264.45 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k procvičení, případně ověření znalostí žáků z tematického celku kružnice. Obsahuje 3 úlohy s více podúlohami, zaměřené na konstrukci kružnice a jejího poloměru či průměru, zjišťování typu čtyřúhelníku vepsaného kružnici dle zadaných pravidel, výpočty délek stran vepsaného čtyřúhelníku pomocí Pythagorovy věty a vztahy mezi poloměrem, průměrem a střednou kružnice (kružnic). Úlohy jsou zajímavé, nicméně materiál je nevhodný po formální stránce, jde o nekvalitní a velmi špatně čitelný sken zadání, který se nedá doporučit širšímu okruhu uživatelů.