Kružnice, kruh - slovní úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:247.47 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formátu prezentace v MS PowerPoint je určen k procvičení látky kružnice a kruh. V úvodu materiálu autor uvádí definice obou útvarů a vyzdvihuje rozdíl mezi oběma rovinnými útvary, následuje stránka věnovaná Ludolfovu číslu a zopakování vzorců pro obvod a obsah kruhu. Druhá část prezentace obsahuje dvě vzorové řešené slovní úlohy včetně postupu výpočtu. Ve třetí části materiálu autor předkládá žákům čtyři úlohy k samostatnému řešení a procvičení látky. Součástí prezentace je správné řešení všech úloh. 

Po obsahové stránce je prezentace bez výhrad, autor předkládá různorodé zajímavé úlohy k řešení, klade důraz na rozdíl mezi kružnicí a kruhem, náročnost úloh nepřesahuje výstupy dle RVP. Výhrady máme k formální stránce prezentace. Volba pozadí prezentace je nevhodná (pozadí je řešeno jako přechod dvou barev), barevný kontrast pozadí a textu není dostatečný pro dosažení dobré čitelnosti stránek. Nejsou dodrženy zásady správné tvorby prezentace - velké množství textu na stránku, dlouhé texty, patkové písmo. Materiál obsahuje četné typografické chyby. Pro daný účel by bylo vhodnější zvolit jinou formu prezentace úloh (textový dokument, pracovní list...).