Kružnice a kruh

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:527.87 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen k vysvětlení látky konstrukce tečen ke kružnici z bodu, ležícího mimo kružnici. Konstrukce tečen je řešena pomocí Thaletovy kružnice, v materiálu bohužel není objasněno, proč lze Thaletovu kružnici v konstrukci využít (není např. vyznačeno, že tečna kružnice je kolmá ke spojnici středu kružnice s bodem dotyku). Při sestrojování středu Thaletovy kružnice autor používá nesprávný postup, kdy střed hledá pomocí dvou částí kružnic vedených z krajních bodů úsečky, nicméně poloměr těchto kružnic je menší než polovina délky úsečky, jejíž střed hledáme, kružnice se tedy nikdy neprotnou.

Materiál vede pouze k mechanickému předvedení postupu konstrukce, nikoliv k pochopení podstaty učiva.

Bez komentářů a oprav nedoporučujeme k použití.