Křemílek a Vochomůrka počítají

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.12 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku Pythagorova věta. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem pět tematicky propojených různorodých slovních úloh. Materiál je pěkně zpracován a doplněn ilustračními obrázky, které zvyšují motivaci žáků. 

Ve všech úlohách žáci různým způsobem využijí Pythagorovu větu - počítají průměr kruhu opsaného čtverci dané délky strany, přeponu či odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku v různém kontextu. Úlohy mají společné téma - příhody Křemílka a Vochomůrky. První úloha se nicméně rozměry, se kterými Křemílek a Vochomůrka pracují vymyká zadáním následujících úloh a činí celou sadu jako celek nereálnou (v první úloze žáci vypočítají, že Křemílek a Vochomůrka budou potřebovat klády o průměru 17 cm, které pak v dalších úlohách stěhují do patra svého domku, které je ve výšce 17 cm). Před použitím doporučujeme upravit rozměry v úloze č. 1.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh včetně postupu.