Krejčovská dílna

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.45 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k souhrnnému opakování tematického celku přímá a nepřímá úměrnost - řešení trojčlenkou. Materiál má podobu pracovního listu se sadou celkem sedmi tematicky propojených různorodých slovních úloh z prostředí krejčovské dílny. Žáci počítají spotřebu materiálu na šaty při změně rozměrů látky, cenu nákupu látky, počet dní na ušití zakázky při změně počtu šiček, mzdu švadlen a pod. V závěrečné úloze pak výsledky jednotlivých dílčích úloh vztáhnou do kontextu rozvahy, zda zisk dílny postačuje na zakoupení nového vybavení dílny.

Materiál je velmi pěkně zpracován, tematické propojení úloh zvyšuje atraktivitu materiálu pro žáky. Výsledky některých úloh nejsou zcela reálné (např. mzda švadleny za 35 dní práce činí necelých 9000 Kč), bylo by dobré před zadáním žákům úlohy upravit nebo po vypočítání PL o výsledcích diskutovat a uvést je do kontextu současných platných legislativních předpisů (minimální mzda) a reálných podmínek (výpočet čistého zisku dílny je zde velmi zjednodušen).

Součástí materiálu jsou správné výsledky všech úloh.