Krátké pololetní opakování A

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:290.35 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní pdf list - krátké pololetní opakování pro žáky 5. ročníku. 

Obsahuje 6 cvičení, z toho dvě slovní úlohy a zbytek příklady na základní početní operace. 

 

Materiál obsahuje špatně napsané jednotky míry (zaměněno cm a dm), při písemném násobení nejsou dodrženy řády v zadání. 

U sl. úloh je sporná cena u učebnic.