Krácení a rozšiřování zlomků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:66.02 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení celku krácení a rozšiřování zlomků. V úvodní části materiálu jsou připomenuty pojmy zlomek v základním tvaru, rozšiřování a krácení zlomku. Je zapotřebí zdůraznit, že krácení i rozšiřování zlomku není možné číslem nula (v materiálu tato zmínka chybí). 

Materiál obsahuje čtyři sady úloh zaměřených na hledání zlomků v základním tvaru, rozšiřování a krácení daným číslem a na úpravu zlomku krácením do základního tvaru. Úlohy jsou jednoduššího typu, zaměřené na rutinní procvičení. Materiál neobsahuje aplikační úlohy, ani úlohy z praxe, které s krácením a rozšiřováním zlomků souvisí, nepracuje s aktivizací žáků vztažením tématu k realitě.

Součástí materiálu jsou správná kontrolní řešení úloh, materiál může sloužit k samostudiu s možností samostatné kontroly.