Krácení a rozšiřování zlomků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:66.02 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení látky krácení a rozšiřování zlomků. V úvodu materiálu si žáci připomenou pojmy základní tvar zlomku a postupy rozšiřování a krácení zlomku. Druhá část materiálu má formu pracovního listu, který obsahuje čtyři sady úloh zaměřených na krácení zlomku daným číslem, rozšiřování zlomku daným číslem, rozhodování, zda je zlomek v základním tvaru a úpravu zadaného zlomku na základní tvar.

Úlohy jsou pestré a obsahují všechny základní typy úloh v tomto tématickém celku. První sadu úloh by z hlediska gradace úloh bylo vhodnější zařadit až za krácení a rozšiřování zlomku daným číslem.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.