Krácení a rozšiřování poměru

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:60.94 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení látky krácení a rozšiřování poměru, poměr v základním tvaru. V úvodu materiálu jsou připomenuty pojmy rozšiřování a krácení a základní tvar, druhou část materiálu tvoří pracovní list s úlohami na samostatné procvičení. Pracovní list obsahuje celkem čtyři sady úloh, první sada je zaměřená na rozšiřování poměru daným číslem, druhá na krácení poměru daným číslem, třetí sada úloh ověřuje, zda žák pozná poměr v základním tvaru a ve čtvrté sadě úloh žák sám upravuje zadaný poměr na základní tvar. Úlohy pracují jak s přirozenými čísly, tak s čísly desetinnými a se zlomky, úlohy jsou vhodně gradovány. 

Materiál obsahuje drobné formální nedostatky (číslování sad úloh, nejednotnost ve volbě fontu, typografické chyby, členění textu), které nebrání správnému pochopení zadání.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.