Koule

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:540.67 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace byl vytvořen jako metodická podpora výkladu látky koule. Materiál obsahuje pěkné obrázky, které těleso ukazují jako objekt známý z běžného života žáků a  také zdařilé náčrtky tělesa, podporující názornost výkladu. Obrázky zároveň často obsahují body, úsečky a další objekty, o kterých se ve výkladu autor nezmiňuje a které tím v obrázku postrádají význam. Výklad je doplněn několika řešenými úlohami, jejichž reálný základ je sporný. Např. v příkladu na procvičení výpočtu plochy koule mají žáci vypočítat plochu kůže potřebnou na výrobu míče. Reálně ale z jednoho kusu kůže míč není možné vyrobit - při použití materiálu je vhodné s žáky o reálnosti zadání vést diskusi. V závěru materiálu jsou uvedena zadání dalších příkladů k procvičení naučených vzorců včetně kontrolních správných řešení.