Koule

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:190.98 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pouze jedna strana (5 příkladů), jde ale o úlohy "ze života" se zadáním atraktivním pro žáky. Použitelné např. jako zadání pro suplování nebo domácí procvičování.