Koule a její části

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:545.79 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Prezentace by měla sloužit jako podpora výuky při osvojován a procvičování úloh týkajících se koule a jejich částí.

Po úvodním snímku s vypsanými vztahy pro objem a povrch koule a jejich částí následují čtyři úlohy s autorskými řešením.

Jako pozitivní lze ohodnotit, že autorské řešení je poměrně podrobné a také zařazení úlohy č. 3, kde dochází k propojení geografie a matematiky.

Za negativní lze považovat chyby typografického charakteru.

Materiál je možné použít v hodinách matematiky na SŠ.