Kosodélník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:388.61 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace je koncipován jako výuková podpora při výkladu látky kosodélník. Materiál obsahuje definici kosodélníku, na konstrukční úloze jsou pak žáci vyzváni ke změření vnitřních úhlů a vyvození vztahů mezi nimi. V další konstrukční úloze pak žáci podobně vyvozují vlastnosti úhlopříček v kosodélníku. Součástí konstrukční úlohy je i rozbor a popis postupu konstrukce. Materiál obsahuje také příklady k procvičení, některé s uvedením kontrolních řešení. Při použití materiálu by bylo vhodné při vyvozování vztahů mezi vnitřními úhly připomenout, že součet vnitřních úhlů v každém čtyřúhelníku (tedy i v kosodélníku) je 360°. 

Na tento materiál navazuje prezentace Kosodélník 2 stejné autorky.