Konvergence geometrické posloupnosti, nekonečná řada

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:691.2 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky na téma Konvergence geometrické posloupnosti s návazností na nekonečné řady.

Úvodem je krátké opakování a připomenutí pojmu Posloupnost částečných součtů a za jaké podmínky je posloupnost konvergentní či divergentní.

Hlavní část spočívá v zavedení pojmu nekonečná řada, součet nekonečné řady a nekonečná geometrická řada, včetně určení konvergence či divergence jednotlivých řad. Materiál je vhodně doplněn třemi úlohami a dvěma cvičeními s autorským řešením.

Na závěr je zařazena samostatná práce se dvěma zadáními s řešením.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.