Konstrukční úlohy 3. - rovnoběžník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:647.68 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen k vysvětlení a procvičení látky konstrukce rovnoběžníku. Materiál se zaměřuje na konstrukce, ve kterých jsou zadány délky dvou stran a jedné úhlopříčky rovnoběžníku. Autor v materiálu vychází z konstrukce trojúhelníka, jehož vrcholy tvoří tři vrcholy rovnoběžníku a jedna ze stran trojúhelníka je úhlopříčkou v rovnoběžníku, přičemž konstrukce trojúhelníků na základě věty sss je žákům známá již z dřívějška. V materiálu je podrobně rozebrána jedna vzorová konstrukce, včetně náčrtu, rozboru konstrukce, symbolického zápisu postupu i vlastní konstrukce.

Autor v materiálu používá vlastní termín "předkonstrukce", tento termín nedoporučujeme používat.

Na posledním listu materiálu jsou tři úlohy k procvičení, v materiálu není uvedeno řešení úloh pro kontrolu.