Konstrukční úlohy 2. - rovnoběžník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:626.69 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen k vysvětlení a procvičení látky konstrukce rovnoběžníku, jsou-li dány 2 vnitřní úhly a délka jedné strany. V úvodu materiálu je vysvětleno, jak souvisí konstrukce rovnoběžníku s již dříve probíranou konstrukcí trojúhelníků, je popsán postup při konstrukci a postupně je celá konstrukce provedena včetně symbolického zápisu konstrukce.

Náčrtek úlohy použitý v rozboru se neliší od vlastní konstrukce. V zadání úlohy je chyba v označení úhlů - oba zadané úhly jsou totožné, při konstrukci je ale již pracováno se dvěma různými úhly. V symbolickém zápisu konstrukce se objevují polopřímky AE a BF, přitom body E a F nejsou nikde v konstrukci použity. V materiálu se objevují nematematické pojmy jako je např. předkonstrukce. 

V závěrečné části materiálu jsou nabídnuty tři úlohy k samostatnému řešení bez možnosti ověření správnosti.

 

Nedoporučujeme tento materiál k užití bez předchozích úprav.