Konstrukční úlohy 1. - rovnoběžník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:632.83 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen k vysvětlení a procvičení látky konstrukce rovnoběžníku. Materiál se zaměřuje na konstrukce, ve kterých jsou zadány délky dvou stran rovnoběžníku a jeden z vnitřních úhlů. Autor v materiálu vychází z konstrukce trojúhelníka, jehož vrcholy tvoří tři vrcholy rovnoběžníku a jedna ze stran trojúhelníka je úhlopříčkou v rovnoběžníku, přičemž konstrukce trojúhelníků na základě věty sus je žákům známá již z dřívějška. V materiálu je podrobně rozebrána jedna vzorová konstrukce, včetně náčrtu, rozboru konstrukce, symbolického zápisu postupu i vlastní konstrukce.

V bodu 4 postupu konstrukce je místo bodu X, který je v náčrtku naznačen chybně uveden bod E (ten se v obrázku vůbec nevyskytuje). Autor v materiálu používá vlastní termín "předkonstrukce", tento termín nedoporučujeme používat.

Na posledním listu materiálu jsou tři úlohy k procvičení, v materiálu není uvedeno řešení úloh pro kontrolu.