Konstrukce trojúhelníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:295.94 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list slouží k procvičení a upevnění látky konstrukce trojúhelníka na základě tří zadaných stran. V první úloze žák pomocí trojúhelníkové nerovnosti rozhoduje o sestrojitelnosti trojúhelníka, ve druhé části pak podle zadaných stran zkonstruuje trojúhelník. Podobných zadání lze najít velké množství v každé učebnici či sbírce, materiál není výjimečný ani po stránce formální. Neobsahuje autorské řešení. Nedoporučujeme k použití.