Konstrukce trojúhelníku - věta ÚSÚ

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:339.75 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k ověření znalostí žáků z oblasti konstrukce trojúhelníku formou testu. Test obsahuje jednu konstrukční úlohu (konstrukce trojúhelníku dle věty usu) a na ni navazující dvě další otázky. Po obsahové stránce jde o velmi chudý materiál, úlohy nejsou ničím zajímavé, materiál nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Po formální stránce jde také o materiál nízké kvality, špatně čitelný sken.

Nedoporučujeme k použití.