Konstrukce trojúhelníku - věta SÚS

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:353.95 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k ověření znalostí žáků z tematického celku konstrukční úlohy, konkrétně konstrukce trojúhelníku dle věty sus. Materiál je tvořen jednou konstrukční úlohou, na kterou navazují další dílčí úlohy (konstrukce výšky a těžnice, změření délky stran). Obsahově jde o chudý materiál bez přidané hodnoty. PO formální stránce jde o sken nízké kvality bez přitažlivé formální úpravy.

Nedoporučujeme k použití.