Konstrukce trojúhelníku - věta SSS

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:258.18 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k ověření znalostí žáků z tematického celku konstrukční úlohy, konstrukce trojúhelníku dle věty sss, měření úhlů v trojúhelníku, konstrukce výšky. Po formální stránce je materiál nevyhovující, jde o špatný sken, materiál je špatně čitelný. Předložená úloha a na ni navazující další dílčí úkoly jsou triviální a nepřináší žádnou přidanou hodnotu.

Nedoporučujeme k použití.