Konstrukce trojúhelníku sus a usu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:487.94 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál slouží k samostatnému procvičení jednoduchých konstrukcí trojúhelníků dle vět sus a usu. Je pěkně, jednoduše graficky zpracován, oceňujeme, že součástí úloh je vždy i symbolický zápis konstrukce. V symbolickém zápisu konstrukce skupiny A, příklad 2, bod 4 je chybně uvedena přímka BX, správně má být průnik s přímkou CX. V symbolickém zápisu konstrukce skupiny B, příklad 2, bod 1 je nesprávně uvedená délka úsečky AC, má jít o délku úsečky BC.

Materiál neobsahuje kontrolní autorské řešení.