Konstrukce trojúhelníku - prověrka

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:328.16 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k ověření znalostí žáků z tématu konstrukce trojúhelníku. Obsahuje zadání jediné úlohy s autorským řešením. Obsahově velmi chudý materiál, navíc nevalné kvality po formální stránce.