Konstrukce trojúhelníku - prověrka 2

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:333.17 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k ověření znalostí žáků z tematického celku konstrukce trojúhelníku. Obsahuje zadání jedné konstrukční úlohy a dvě doplňující otázky k této úloze plus autorské řešení. Po obsahové stránce velmi chudý materiál bez přidané hodnoty, po formální stránce velmi špatný a špatně čitelný sken.

Nedoporučujeme k užití.