Konstrukce trojúhelníka I.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:762.12 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál jsem odzkoušel v programech LibreOffice Impress a PowerPoint Mobile, které je možné používat legálně zdarma. Ani jeden z programů materiál nezobrazil bezproblémově. Možná by pomohlo uložení souboru s příponou pps.

Materiál se skládá ze tří částí.

V první části jsou popsány symboly, které se používají v postupu konstrukce.

Ve druhé části jsou shrnuty základní body postupu řešení konstrukčních úloh.

Ve třetí části jsou zadání čtyř konstrukčních úloh na téma sestrojení trojúhelníku včetně kompletního řešení.

Úlohy jsou vyřešeny správně. Vzhledem k obtížnosti bych úlohy zařadil spíše na ZŠ nebo do "zahřívací" hodiny na SŠ.

Občas se vyskytují chyby typografického charakteru a náčrtky trojúhelníků by se jistě daly vytvořit poněkud lépe (např. Geogebra, aj.).