Kombinatorika

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:655.03 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k zopakování a procvičení základních kombinatorických pravidel součtu a součinu. Materiál obsahuje teoretickou část se zněním pravidel součtu a součinu a šestnáct různorodých slovních úloh k procvičení těchto pravidel s uvedením správných výsledků úloh (bez podrobného řešení).