Kombinatorika – variace, kombinace

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:129.54 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k ověření znalostí studentů z celku kombinatorika. Materiál obsahuje dvě podobná zadání (skupiny) po čtyřech aplikačních slovních úlohách, zaměřených na výpočty jednoduchých variací, kombinací a permutací.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh včetně postupů řešení.