Kombinatorika - rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:144.38 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření znalostí studentů z celku rovnice s kombinačními čísly. Materiál obsahuje celkem čtyři úlohy rozdělené do dvou testů (skupin). Úlohy mají podobu rovnic s kombinačními čísly, vždy jedna z rovnic vede na lineární rovnici, druhá na kvadratickou rovnici.

Součástí materiálu je i správné řešení všech úloh.