Kombinatorika - faktoriál

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:176.64 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k prověření znalostí studentů z tématu faktoriál. Součástí materiálu jsou dvě zadání (skupiny), obsahující vždy pět různorodých úloh, zaměřených na úpravy výrazů s faktoriálem. Některé úlohy pracují s číselnými hodnotami, další úlohy s výrazy obsahujícími proměnnou.

Součástí materiálu je správné řešení úloh obou skupin.