Kombinatorika – binomická věta

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:194.56 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k ověření znalostí studentů z celku binomická věta. Materiál obsahuje dvě podobná zadání (skupiny), každé zadání se skládá ze tří úloh, dvě úlohy jsou zaměřené na úpravu výrazů podle binomické věty, třetí úloha se zaměřuje na hledání člene na konkrétní pozici rozvoje podle bin. věty.

Součástí materiálu jsou i správné výsledky jednotlivých úloh včetně jejich podrobného řešení.