Kolmé přímky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:170.5 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je připravený tak, aby žáci mohli procvičovat vzájemnou polohu přímek. V prvním, úvodním, cvičení se sice nepracuje s přímkami, ale i tak se procvičují vzájemné polohy. Pak už jsou úlohy "klasické", ale přesto pro žáky poutavé. Např. bludiště, ve kterém kromě dokončení, se hledají dvojice přímek. Ve 4. cvičení je potřeba trochu dovysvětlení - jakým způsobem obrázky dokončit. A popř. by se daly vymyslet i další úkoly. Nejzábavnější bude asi poslední úkol - dokončení plotu domečku a věci do zahrady.