Kartézský součin, relace, zobrazení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:351.4 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je zaměřený na skupinu nadaných žáků nebo alespoň na výuku na gymnáziích s nadstandardní úrovní matematiky nad rámec běžného RVP. Náročnost příkladů je na úrovni vysokoškolské matematiky.

Nelze vytknout nic po stránkách logické správnosti materiálu, užitečnosti pro cílovou skupinu a i přehlednost je oku lahodící.