Kartézská soustava souřadnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:486.84 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen jako metodická podpora při výuce celku kartézská soustava souřadnic. Prezentace sestává z výukové části popisující historické zařazení probíraného celku, vlastnosti a způsob zápisu do kartézské soustavy souřadnic, jedné řešené úlohy a z úloh určených k samostatnému procvičení vysvětlené látky.

Součástí materiálu nejsou správná řešení úloh k procvičení.