Jehlan

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:550.4 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace lze využít jako podporu při výkladu látky jehlan. V úvodu prezentace autor vhodně těleso jehlan spojuje s reálnými objekty žákovského světa. Doprovodná ilustrace pak popisuje některé základní pojmy používané u tohoto tělesa, některé klíčové pojmy, se kterými se v textu dále pracuje, v ilustraci chybí a bylo by vhodné je do náčrtku jehlanu doplnit (výška, podstavná hrana, plášť). Autor dále předkládá vzorce pro výpočet povrchu a objemu jehlanu, postup výpočtu je vždy dokumentován ilustračním řešeným příkladem. Řešení obou příkladů jsou součástí slajdu se zadáním, nelze je skrýt, ani odkrývat postupně. V závěru materiálu autor nabízí zadání tří příkladů k procvičení, včetně správných řešení (jen řešení bez postupu).

Materiál před použitím v hodině doporučujeme doplnit o výše uvedené pojmy, případně jej doplnit komentářem přímo při jeho užití.