Jehlan a kužel - slovní úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:681.19 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace je určen k procvičení tématického celku objem a povrch jehlanu a kužele. V úvodu materiálu jsou připomenuty vzorce pro výpočet povrchu a objemu obou těles, následují dvě aplikační slovní úlohy s rozborem, postupem výpočtu a komentářem. Druhou část materiálu tvoří list s úlohami k procvičení látky.

Autor v rozboru úloh metodicky velmi správně vyzdvihuje možná problematická místa ve výpočtech, látku uvádí v souvislostech s úlohami z reálné praxe a pracuje s přesahem do fyzikálních reprezentací matematického aparátu (hmotnost hromady písku tvaru kužele na základě znalosti hustoty písku apod.).

K materiálu máme nicméně drobné výtky po formální stránce. Zvolené pozadí prezentace (barvené přechody) zhoršuje čitelnost textu, na jedné stránce je mnoho informací, čtenář se v textu ztrácí, materiál obsahuje typografické chyby.

V prezentaci je vložená stránka, která do tématu nepatří (stránka 8 s tématem rozklad na prvočinitele), tuto stranu je zapotřebí před použitím materiálu vymazat.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh k procvičení.