Jednotky objemu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:96.49 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičování převodů jednotek objemu, konkrétně jednotek duté míry. Součástí materiálu je 6 úloh, první úloha je zaměřena na početní převody jednotek s důrazem na jednotku hektolitr (hl). Následuje pět slovních úloh zaměřených na jednoduché převody a výpočty jednotek duté míry, většinou opět litrů a hektolitrů. 

Použité úlohy jsou jednoduché, početně nenáročné, zvládne je i žák s SVP. V úloze 4 jsou žáci vyzváni k nalezení dvou řešení, technicky je řešení ale jediné, pouze k němu dle autorky lze dospět dvěma různými výpočty.

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh.

Materiál je dobře využitelný pro práci se slabšími žáky nebo pro žáky s SVP.