Jednotky hmotnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:625.66 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Zajímavě zpracovaný materiál na procvičování jednotek hmotnosti. Ve třech (gradovaných) slovních úlohách žáci počítají a převádějí jednotky. Celé je to tematicky zaměřené na masopust a školní akci, což je dětem blízké. Ze začátku se materiál jeví mírně nepřehledně, je potřeba si úlohy dobře přečíst a zkontrolovat porozumění textu. Zvláště pro žáky se specifickými poruchami to bude náročné. 

Neobsahuje řešení.